YOU ARE HERE:

Oni kojima se dova ne odbija

E-mail Print PDF
Share

1. Dova vjernika upućena bratu muslimanu u njegovom odsustvu: Od Ebu Derdaa' r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Nema tog muslimana koji moli Allaha za svog brata dok je on odsutan a da melek, koji je zadužen za njega, ne uči istu dovu za toga koji moli." (Bilježi Muslim)

2. Dova onoga kome je nepravda učinjena: „Kada je Allahov Poslanik, a.s., odlučio da pošalje Muaza u Jemen, savjetovao ga je riječima: „Čuvaj se dove (kletve) onoga kome je nepravda učinjena, jer zaista između njegove dove i Allaha ne postoji nikakav zastor." (Bilježi Buhari)

3. Dova putnika: Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: " Tri dove se ne odbijaju i tu nema nikakve sumnje: dova onoga kome je nepravda učinjena, dova putnika namjernika i dova roditelja koji moli za svoje dijete." (Bilježi Tirmizi)

4. Dova postača dok iščekuje iftar, dova pravednog vladara-imama: Po hadisu koji se prenosi od Ebu Hurejre, trojici se dova ne odbija: „Postaču dok se iftari, pravednom vladaru i dova onoga kome je nepravda učinjena. Njegovu dovu Allah uzdiže iznad bijelh oblaka, otvara joj nebeska vrata i kaže: „Tako mi Moje moći, pomoći ću te, koliko je uskoro!" (Bilježi Tirmizi)

5. Dova poslušnog djeteta: Od Ebu Hurejre, r.a., se bilježi se predaja da je Alejhi-sselam rekao: „Kada čovjek umre prestaju mu se pisati njegova djela osim u tri slučaja: „ako iza sebe ostavi trajnu sadaku, znanje koje ljudima koristi i lijepo odgojeno dijete koje moli za svoje roditelje." (Bilježi Muslim)

6. Dova onoga koji se našao u nevolji: Shodno Kur'anskom ajetu: A koje taj Koji se nevoljniku u nevolji odaziva (En-Ne-ml, 62)

7. Ko zanoći čist (pod abdestom) spominjajući Allaha: Od Muaza ibn Džebela, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik kazao: „Nema tog vjernika koji zanoći sa abdestom spominjujući Allaha pa se probudi a potom prouči dovu tražeći od Allaha dobro i na dunjaluku i na ahiretu, a da mu ta dova ne bude uslišana." (Bilježi Ebu Davud i Ahmed)

Dova kojom je molio Junus, a.s.: „ Od Sa'd ibn Ebi Vekasa, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao : „Ko prouči dovu koju je Junus a.s. u utrobi ribe učio: 'Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si Ti, zaista sam ja od onih koji su se prema sebi ogriješili', dova će mu biti uslišana." (Bilježi Tirmizi i drugi)

8. Dova onoga koji se probudi iz sna: Od Ubade ibn Samita, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao : "Ko se probudi iz sna pa prouči: "Nema drugog boga osim Allaha Jednog Jedinoga, Koji nema sudruga, samo Njemu pripada vlast i samo je On dostojan zahvale, On svime upravlja, neka je hvala Allahu, slavljen neka je Allah, Allah je Velik, nema moći niti slave osim kod Allaha" a zatim kaže Gospodaru moj oprosti mi, ili prouči dovu bit će mu uslišana. Ako potom obavi i namaz bit će mu primljen kod Allaha." (Bilježi Buhari i drugi)

9. Dova čestitog djeteta za njegove roditelje: Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. kazao:" Zaista će Allah uzdigniti položaj svoga iskrenog roba u džennetu, a on će kazati: „Gospodaru moj odakle meni ovoliko dobrih djela ? „Bit će mu odogovoreno: "Ovo je rezultat dove i moljenja za oprost tvoje djece." (Bilježi Ahmed, a Ibn Kesir ga smatra sahihom)

10. Dova hadžije i onog koji obavlja umru, kao i dova onog koji se bori na Allahovom putu: Ibn Omer, r.a., bilježi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Borac na Allahovom putu, hadžija i onaj koji umru obavi, žude-ći za svojim Gospodarom, njihove dove su uslišane a ono što zatraže bit će im dato." (Bilježi Ibn Madždže, a Albani ga smatra ha-senom)

11. Dova onoga koji mnogo spominje Allaha: Od Ebu Murejre se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Trojici se ne odbija dova: „Onome koji često spominje Allaha, dova onoga kome je nepravda učinjena i dova pravednog imama-vladara." (Bilježi Bejheki i Taberani, Albani ga smatra hase-nom)

12. Dova onoga koga je Allah zavolio i kome se smilovo: Od Ebu Hurejre, r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „ Zaista je Allah rekao: „Ko uznemirava Mog evliju (vjernika kojeg Ja zavolim) objavit ću mu rat. Moj rob mi se ne može ničim bolje približiti kao sa farzovima koje sam mu propisao. On mi se tako približava nafilama sve dok ga Ja ne zavolim, a kad ga zavolim postajem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom radi i njegova noga kojom hoda. Kada Mi zatraži nešto, Ja mu dam, a ako Me zamoli za zaštitu Ja mu je pružim..." (Bilježi Buhari)
Last Updated ( Tuesday, 01 January 2013 11:43 )  

Projekti

up direction
Novi dawetski projekat u Norrköpingu
U gradu Norrköpingu brat Elvir Begic pokrenuo je ...
Pomoć samohranoj majci - Nađa Dizdarević
Akcija prikupljanja pomoći za kupovinu stana/ku...
Gradnja džamije u Norrköpingu
Imamo pocast da budemo dio izgradnje prve dza...
Apel za pomoć socijalno ugroženim arapskim porodicama
FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM ARAPSKI...
Raseljena lica u BiH -
Dok se Europa mjesecima suočava s izbjegli...
down direction

Rekaik

left direction
Primjer kako se sadaka podjeljena u ime Allaha višestruko vraća

Istinski mu'mini nikada ne sumnjaju u obećanja koja nam je Sveznajući Gospodar poslao putem Kur'ana i suneta bilo da se radi o nagradama ili kaznama i ta obećanja su im vodići u životu na ovome svijetu.


Jedno od velikih obećanja je da će nam se sadaka koju podijelimo u ime Allaha želeći time postići Allahovo zadovoljstvo, bez prigovora i očekivanja zahvalnosti onoga kome pomognemo, biti nagrađeno višestruko. Uzvišeni kaže: "Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati? - A Allah uskraćuje i obilno daje, i Njemu ćete se povratiti." (El-Bekara, 245)


Također je rekao Uzvišeni Allah: "Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. - A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna." (El-Bekara, 261)

Nikada nemoj moliti za ljubav
Dok je moja majka ležala u bolnici, odlazeći joj u posjete, upoznala sam mnoge žene različitih profila. Trudila sam se da im skratim vrijeme i olakšam boravak u bolnici, a ujedno i zaradim koji sevap, pričajući o različitim islamskim temama.


Tako sam jedan dan pričala o opasnostima koje sa sobom nosi sihr i posljedicama tog velikog grijeha. To je uvijek interesantna tema, posebno kada se o noj razgovara sa starijim osobama koje vide sihr i tamo gdje ga nema i ne razlikuju ga od 'ajna (uroka) i haseda (zavidnosti).


Dok sam govorila, vidjela sam staru nanu kako neutješno plače i glasno jeca od bola. Nisam znala razlog njenog plača pa sam prišla da je utješim. Reče mi da se smatra velikog grešnicom i da se boji da joj Allah nikada neće oprostiti davno počinjene grijehe. Tješila sam je blagodatima teobe i Allahovim rahmetom koji je obećao onima koji se iskreno pokaju za grijehe. Nisam tražila da ispriča koji je tako veliki grijeh počinila, ali je ona insistirala da uzmemo pouku iz  njene greške. Brišući suze krajevima bijele mahrame, započela je svoju tužnu priču:


Bila sam jedna od najljepših djevojaka u selu, navikla da imam sve što poželim. Manipulisala sam drugima ljepotom i to mi je jako godilo, sve dok, jedan dan, na igranku u obližnje selo nije došao prelijep mladić koji je, umjesto u mene, gledao u moju tečićnu koja nikada nije imala niti jednog momka i niko na nju nije obraćao pažnju. Dok joj je prilazio, ja sam se glasno smijala i izrugivala njegovom izboru skupa s prijateljicama koje su mi u svemu ugađale.

Allah će te opskrbiti odakle se i ne nadaš

Šejh Muhamed Hasan ispričao je događaj kojem je lično bio svjedok kod Ka'be u Mekki. Šejh priča: “Dok sam išao laganim koracima prema Bejtullahu, pažnju mi je privukao čovjek koji je podignutim rukama upućivao dovu Allahu, s.w.t. Po odjeći sam zaključio da je iz Jemena. Toliko je bio podigao ruke da je se bjelina vidjela ispod pazuha.

Ne pamtim da sam vidio nekoga da dovi tolikom snakom i jačinom. Glava mu je bila podignuta prema nebu, ruke visoko uzdignute a usne i duša su upućivale dovu Allahu, dž.š. Plakao je tako da su ga čuli oni koji su bili u njegovoj blizini. Kad sam ga vidio u takvom stanju, srce mi se cijepalo.

Krenuo sam da mu priđem i da vidim da li mu treba neka pomoć, ali sam se u zadnjem trenutku predomislio i vratio se. Nism htio da ga uznemirujem i prekidam u dovi. Klanjao sam iza njega dva rekata, a zatim sjeo sa njegove desne strane i posmatrao ga, divio sam se njegovom odnosu prema dovi.

ZAR SE HRČAK BOJI ALLAHA VIŠE OD MENE ?

Prošle sedmice mi se desio poraz kakav nisam doživjela u svom životu, pa ga moram podijeliti sa vama kako bismo uporedili svoj odnos prema Stvoritelju i odnos prema Njemu drugih Njegovih stvorenja.

Trudim se da vrijeme koristim maksimalno, pa iz tog razloga, čitanje knjiga snimam na diktafon, a zatim, kada sam zauzeta drugim poslovima poput sređivanja kuće, kuhanja, vožnje automobila itd... preslušavam i ponavljam pročitano...

Tako sam pršle sedmice, u četvrtak (28.11.2013.), sređujući kuću preslušavala tefsir sure El-E'araf. Na samom početku kod petog ajeta („Koliko smo Mi samo gradova razorili, i kazna im je Naša dolazila noću ili danju kad bi prilegli ...) čula sam neki neobičan zvuk ... Tražila sam po kući odakle dolazi zvuk ali ga nisam uspjela naći. Kad god ugasim diktafon zvuk nestaje, a kad ga upalim ponovo se javlja ali bilo je jasno da ne dlazi iz diktafon aparata ...

Praktičan dokaz da slušanje Kur'ana ublažava nervozu

Nikada ne sumnjamo niti u jedno slovo Kur'ana ili suneta ali se insan osjeća još ljepše kada se uvjeri očiglednim dokazima u istinitost tih poruka u svakodnevnom životu.

Zbog toga ću sa vama podijeliti lijepo iskustvo koje sam doživjela uoči bajrama, a sigurna sam da ste se i vi susretali sa sličnim situacijama.

Dok sam se vozila prema Mostarskom raskršću, negde na polovini auto-puta zadesila sam se kao svjedok saobraćajne nesreće između bijelog kombija i teget plavog Golfa. Iako se nije radilo o velikom udesu, ipak nervoza vozača starog bijelog kombija se prenosila i na ostale učesnike u saobraćaju koji su morali da stoje u dugačkoj koloni...

Sinoćnja borba sa šejtanom prokletim

Na svim mojim predavanjima i druženjima sa sestrama u ime Allaha, trudim se da spoznamo istinsku suštinu imana i života na ovome svijetu. Trudim se da probudim onaj osjećaj da u svakom trenutku budemo svjesni da nas naš Gospodar vidi iako mi Njega ne vidimo. Ukoliko to spoznamo, tada ćemo se truditi da radimo samo ono čime je On zadovoljan. Isto tako, želim da budemo svjesni stalnog prisustva naših meleka ispred nas, iza nas, sa naše desne i sa naše lijeve strane... te na taj način da osjetimo stid u njihovom prisustvu prilikom skidanja odjeće, kupanja itd...

Veoma često sa sestrama pričam o šejtanima prokletim i njihovom nagovaranju na činjenje grijeha i njihovom odvraćanju od dobrih dijela, ibadeta i svega onoga čime se postiže Allahovo dž.š. zadovoljstvo... Drago mi bude kada sestre prepričavaju kako su naučile da umjesto zadovoljavanja tog Allahovog neprijatelja, izazovu njegovo poniženje i osjete sreću zbog toga....

Uvehla je moja ruža, moje Aiše nema više

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Došao mi je Džibril, alejhis-selam, i rekao: ‘O Muhammede, živi koliko hoćeš, ali znaj da ćeš umrijeti! Voli koga hoćeš, ali znaj da ćeš se rastati od njega! Radi šta hoćeš, ali znaj da ćeš shodno tome biti nagrađen ili kažnjen.” (Muslim)

Ne znam kako se zove ovo stanje u kojem se sada nalazim, ali znam da je negdje između života i smrti, jer otišao je dio mene, otišao je dio mog tijela, dio moje kuće, moj oslonac i moja snaga, otišla je moja mirisna ruža tamam kad je najljepše procvjetala. Otišla je svome Gospodaru, a njen miris još uvijek osjetim...

Dok mi suze kvase lice, laptop i odjeću... pred očima mi njen dragi lik, a uspomene se redaju jedna za drugom kao biseri u nizu.

Esad i Kija i njihova džennetska ptičica

Internet je najčešće oružje prokletog šejtana za odvraćanje mu'mina od pokornosti Allahu kroz gubljenje vremena i prelazak preko Allahovih granica ali u isto vrijeme, ukoliko se na ispravan način odnosimo prema njemu, to može da bude velika blagodat i olakšan put u širenju i potpomaganju Allahove vjere te širenju ljubavi u ime Allaha Uzvišenog uprkos daljini  koja nas razdvaja.

Ovim tekstom ću  inš'Allah opisati tužnu priču sa sretnim završetkom koja je nastala upravo putem internet komunikacije. Naš brat i sestra po najčvršćoj vezi zaslužuju da njihova hrabrost i istinski oslonac u Allaha bude zabilježen i prenesen za pouku drugima.


Nakon priče o našoj sestri Almi, njenom saburu tokom trudnoće koja je naslućivala tužan završetak te njenog primjerenog prihvatanja Allahove dž.š odredbe, javila mi se naša sestra Kija Kantarević koja je kazala kako je i ona u fazi rizične trudnoće i kako joj doktori uporno predlažu abortus zbog njenog lošeg zdravstvenig stanja i činjenice da beba zaostaje u razvoju te je vrlo vjerovatno da neće živjeti.

Uvejs el-Kareni i Omer ibn el-Hattab u razgovoru i suzama - savršen primjer skromnosti

Omer ibn el-Hattab, r. a., obavljao je hadž sa narodom 23. godine poslije Hidžre, malo prije nego što je poginuo kao šehid, tokom kojeg je tražio čovjeka s kojim je želio da se susretne. Popeo se Omer, r. a., na vrh brda, i odozgo gledajući sve hadžije (hodočasnike) glasno povikao: "O hadžije iz Jemena, nalazi li se među vama čovjek po imenu Uvejs? Podigao se starac duge brade, iz Karena, te rekao: "Vođo pravovjernih, mnogo se raspituješ za toga Uvejsa, no među nama nema nikog po tome imenu, osim mojeg bratića kojeg zovu Uvejs. Ja sam mu amidža, a on je beznačajan i bezvrijedan među nama, nepoznat, najsiromašniji i takvog stanja da nije vrijedan da ti ga spominjemo. Omer, r. a., je ušutio (kao da je za njeg nezainteresiran), a zatim upitao: "O, šejhu (starče), a gdje ti je taj bratić o kojem govoriš? Da li je on sa nama u Meki?" "Da, vođo pravovjernih", odgovorio je starac, "sa nama je u Meki, ali on čuva naše kamile u blizini Arefata." 

Kako je suknja koju sam sebi kupila, kaderom postala hidžab sestre iz Klagenfurta
Stara poslovica kaže: “Nije kome je mijenjeno već kome je suđeno“. Mnogo puta sam se uvjerila u tačnost te poslovice, ali ovih dana sam imala jedno veoma lijepo iskustvo koje moram podijeliti sa svojim sestrama...

Veoma rijetko kupujem sebi odjeću, a i kada se to desi, uvijek je neplanski. Tako je bilo i prije mjesec dana, kada sam u standardnoj kupovini namirnica zapazila jednu veoma lijepu suknju koja mi je privukla pažnju, kao i njena pristupačna cijena. Nisam imala vremena da isprobam da li je to moj broj i nije mi ni bilo važno jer mi se suknja jako svidjela...

Bila sam zaboravila za nju, sve dok nisam počela da pakujem stvari za putovanje u Klagenfurt (Austrija), te sam je spakovala bez predhodnog isprobavanja. Naravno, sve je to Allahova odredba.

Petodnevno druženje sa sestrama u Klagenfurtu, bilo je doista prelijepo i puno divnih uspomena. Zajednički smo prolile puno suza, ali i smijeha. Čini mi se da smo iskoristile svaku sekundu maksimalno i da smo osjetile istinsku ljubav u ime Allaha.

U ponedjeljak me pozvala na ručak draga sestra Almira, koja se tako neumorno zanimala za razne teme i imala je mnogo pitanja, dilema, tražila je savjete o mnogim pitanjima iz svakodnevnog života muslimana...

right direction

Knjige

Savjetovalište kontakt

Ako ste u teškoći i imate potrebu za savjetom, nudimo vam mogućnost da nam se javite na navedenu e-mail adresu, a na vaša pitanja iz kategorije SAVJETI odgovara sestra Nađa Dizdarević i sestra Jasna Subašić. Ostala šerijatska pitanja bit će proslijeđena prof. Jasmin Đananu, koji će se pobrinuti za odgovore. PITANJE_SEBIL@HOTMAIL.COM ili INFO@SEBIL.EU

Svenska

left direction
Varför ska man tro på Gud?

För att tro på något så kan inte tradition eller känslor vara avgörande, utan sunt förnuft och logik måste kunna appliceras på övertygelsen. Att tro något för att ens föräldrar tror på det, är endast blind tro och inte övertygelse egentligen. Samma sak är det om man ”endast känner” att den-och-den var profet eller att man känner att en gud existerar. Låt du som läsare och jag som skribent då ta ett avstamp och utifrån de egenskaper som tänkande personer och människor med sunt förnuft innehar, diskutera huruvida tron på en skapare är rationell eller inte.

Du kanske nu frågar dig; ”vad menar han med sunt förnuft?” eller ”vad är logik enligt honom?”. Legitima frågor som behöver uppmärksammas. Låt mig illustrera hur definitionen på sunt förnuft kan se ut.

Universums expansion

Introduktion


Universumets expansion är en av de mest imponerande upptäckter från den moderna vetenskapen. Idag är detta ett starkt fastställt koncept och det enda debatterna kretsar kring på den väg som denna expansion sker.

Först kom det ett förslag från den allmänna relativitetsteorin vilket förstärktes av fysiker i en undersökning av det galaktiska spektrum; den regelbundna rörelsen mot den röda delen av dess spektrum kan förklaras som avlägsnandet av en galax från en annan. Universums storlek ökar troligen konstant och denna ökning kommer att bli ännu större ju längre galaxerna är från oss. Den hastighet som dessa himlakroppar rör sig med, i den ständiga expansionens lopp, är från några bråkdelar lägre än ljusets hastighet till hastigheter som är ännu högre.

Följande vers från Koranen (sura 51, vers 47) där Gud talar, kan kanske jämföras med moderna idéer:

Rädd för att ens ånger inte ska accepteras

Fråga: En person begick en handling av olydnad och ångrade sig inför Allāh efteråt. Han känner dock djupt inom sig själv att Allāh inte kommer att förlåta honom. Vilket är ditt råd till honom?

Svar: Detta är ett bevis för skärpan i din fruktan av Allāh och för din vördnad för Hans förbud. Om Allāh vill gör du vad som är rätt. Inte desto mindre bör du försöka dämpa denna fruktan; en fruktan som inte har någon grund, då den kommer från djävulen. Han vill att du ska känna dig förträngd och han vill att du ska vara eländig. Ta honom för den han är – en riktig fiende. Han hatar att se dig älska att göra det som är rätt. Var därför olydig mot honom och håll dig borta från vad han beordrar dig till.

Islams syn på livet och döden

Livet är en förnämlig manifestation av Allahs (Guds) visdom och makt. Han är livets Givare och Skapare. Ingen förnuftig, normal människa skulle vilja förlora livet. Till och med de som känner sig så förtvivlade att de tar sina liv försöker i sista minuten återvinna sin existens för att få en andra chans att leva. Livet har skänkts av Allah till människan, och Han är den Ende som har rätt att ta det tillbaka. Islam förbjuder därför alla slag av självmord och själv förstörelse och uppmanar till tålamod när en älskad medmänniska går bort.

Vem är muslim?

Var och en kan se att det universum vi lever i är ett ordnat universum. Det finns lag och ordning bland alla de enheter som bildar detta universum. Allting har fått sig en plats tilldelad i det system som arbetar på ett så magnifikt och ypperligt sätt. Solen, månen, stjärnorna; ja, alla himlakroppar är sammanbundna i ett mäktigt system. De följer en oföränderlig lag och gör inte den minsta avvikelse från sin utstakade kurs. Jorden roterar på sin egen axel och i sitt omlopp runt solen följer den noggrant den kurs som har anslagits för den. På samma sätt följer allting i världsalltet, från den lilla virvlande elektronen till den väldiga nebulosan, oföränderligt sina egna lagar. Materia, energi och liv - alla följer sina lagar och växer, förändras och dör i enlighet med dessa lagar. Även i människans värld är naturens lagar fullt uppenbara. Människans födelse, uppväxt och levnad regleras av en uppsättning biologiska lagar. Hon tar sin näring från naturen enligt en oföränderlig lag. Alla hennes kroppsorgan, från de små vävnaderna tillhjärtat och hjärnan, styrs av de lagar som är dem föreskrivna.

Min väg till islam

Många människor som konverterar till Islam har sökt efter ett svar. De vill veta varför vi finns och vad meningen med livet är och Islam är svaret på de frågorna. Men jag sökt inte efter Islam, jag var inte alls intresserad av religion. Det var snarare tvärtom. Jag tyckte alla religiösa människor var hjärntvättade. Jag tyckte att alla religioner var människans påhitt och jag var helt övertygad om att vi människor hade utvecklats från apor, att jorden uppstod genom "big bang" osv. Tänk så fel man kan ha!

Vad är syftet med livet?

Av: Faten Amin
Publicerat av: islamiska.org 


Det är inget tvång för människan att acceptera sanning. Men det är säkerligen en skam av människan när han/hon inte ens låter sitt intellekt utforska sanningen. Islam undervisar att Gud har begåvat människan med förnuft och intellekt, därför förväntas man att se saker och ting på ett objektivt och systematiskt sätt samt att reflektera, ifrågasätta och reflektera.

Ingen ska pressa dig att ta förhastade beslut, att acceptera något i den Islamiska läran. Därför undervisar Islam att man har friheten att välja. Även när man inser sanningen blir man inte tvungen att anta den.

right direction

Ramazan

Ramazan - mjesec ibadeta (Audio) Ramazan - mjesec ibadeta (Audio) RAMAZAN - mjesec ibadeta - HFZ. Dzevasd Golos {mp3remote}http://www.mimber.ba/audio1/bm_radio/sta...
Posebnosti i odlike namaza Posebnosti i odlike namaza Uzvišeni Allah kaže: „A onaj koji veliča Allahove propise, pa to je od pobožnosti srca.“ (E...
Ramazan: riješi se toga! Ramazan: riješi se toga! U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog RAMAZAN: Vrijeme da izbaciš svoju ovisnost o pornografiji i...
Zlatni savjeti za doček ramazana Zlatni savjeti za doček ramazana Uzvišeni Allah u Svojoj časnoj knjizi, Kur'anu, poziva nas na meðusobno opominjanje i savjetovanj...
Ajeti i hadisi o Ramazanu Ajeti i hadisi o Ramazanu O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan o­nima prije vas, da bi ste se grijeha klon...
Narod koji se opominje zemljotresom u Ramazanskoj noći Narod koji se opominje zemljotresom u Ramazanskoj noći "Zemljotres jačine 4,5 po Richteru pogodio je Bosnu i Hercegovinu u 1:15 sati. Epicentar potresa...
Blagodati sehura Blagodati sehura Taberani je zabilježio da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Bože moj! Podari sreć...
11 savjeta da uživate u teravih-namazu 11 savjeta da uživate u teravih-namazu Ovaj mubarek mjesec, najčešće prepoznatljiv po postu tokom dana i ukusnim iftarima poslije akšam...
Učini da ramazan bude polazna tačka u tvom životu! Učini da ramazan bude polazna tačka u tvom životu! Mjesec ramazan je poklon od našeg Gospodara. Ramazanski dani su slađi od ostalih dana, a noći pun...
Naša djela se umnogostručavaju u mjesecu Ramazanu  Naša djela se umnogostručavaju u mjesecu Ramazanu Svima nam je poznat hadis u kojem se navodi da se dobra djela u mjesecu Ramazanu umnogostručavaju. ...
Greške u toku posta Greške u toku posta Očekujući nestrpljivo nastup mjeseca Ramazana, mjeseca koji je radost svakom mu'minu i mu'minki, p...
Ove godine će najduže postiti muslimani u skandinavskim zemljama Ove godine će najduže postiti muslimani u skandinavskim zemljama Muslimani u skandinavskim zemljama će najduže postiti tokom ovogodišnjeg mjeseca ramazana. Dok ...
100 savjeta postačima 100 savjeta postačima 1.Posti iskreno radi Allaha, dž.š., jer ako ne bude iskrenosti, izostat će nagrada. 2.Nijjet mo...

Ramazan video