O vjernici, propisuje vam se post, kao što je bio propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni. El-Bekare: 183

YOU ARE HERE: Početna Video Kratki klipovi Bajramska besjeda

Bajramska besjeda

E-mail Print PDF
Share

Bajramska besjeda

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Last Updated ( Thursday, 25 October 2012 00:28 )  

Tri predivna hadisa o blagosti

'
1. Ebu Derda', radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Uistinu se znanje stječe učenjem, a blagost (dobroćudnost) se postiže nastojanjem da se bude blag. Onaj ko bude težio ka dobru, dobro će mu i biti dano, a onaj ko se bude čuvao od zla, od njega će i biti sačuvan.'(Taberani, El-Evsat, 7/398, br. 10739. Albani ga je ocijenio dobrim. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, br. 342, i Sahihul-džami'a, br. 2328.)


* * *

2. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se jedne prilike obratio svojoj supruzi Aiši, radijallahu anha, rekavši joj: ''O Aiša, uistinu je Allah blag (dobrostiv) i voli blagost. Allah daje da se blagošću postigne ono što se ne može postići grubošću niti bilo čim drugim osim s blagošću.'' (Muslim, Sahih, br. 2953, od Aiše, radijallahu anha)


* * *

3. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''U čemu god se nađe blagost (ljubaznost), ona to i ukrasi, a odakle se god blagost ukloni, to bude unakaženo (izobličeno).'' (Muslim, Sahih, br. 2094, isto od Aiše, radijallahu anha)


Posljednja trećina Ramazana

Vrijednost sadake

Abeceda ramazanskog posta

Kontakt

Ukoliko ste u teškoći i imate potrebu za savjetom, nudimo vam mogućnost da nam se javite na navedenu e-mail adresu, a na vaša pitanja iz kategorije SAVJETI odgovara sestra Nađa Dizdarević i sestra Jasna Subašić. Ostala šerijatska pitanja bit će proslijeđena prof. Jasmin Đananu, koji će se pobrinuti za odgovore. PITANJE_SEBIL@HOTMAIL.COM ili INFO@SEBIL.EU

savjet

Čitaj Kur'an online

O.š. "Jezerski"

SUAP

Predavanja sa druženja

Pomoć samohranoj majci - Nađa Dizdarević